2009/06/05

Performance gora, performance behera Artelekun

Iturria. http://www.arteleku.net/

Ekainaren 8tik 19ra Esther Ferrerek koordinatutako performancearen inguruko astebeteko bi tailer ospatuko dira Artelekun. Tailer hauetako bat Esther Ferrer berak gidatuko du, eta bestea Dora Garcíak. Tailerrekin batera, jarduera irekiak ere izango dira, mahai inguruak eta performanceak.

Zuzendaritza: Esther Ferrer
Datak: 2009ko ekainaren 8tik 19ra
Izena emateko epea: 2009ko maiatzaren 25a
Gonbidatuak: Esther Ferrer, Dora García, Margarita de Aizpurua, Pilar Albarración, Rocío de la Villa, Maialen Lujanbio, Nieves Correa, Carlos Tejo, Bartolomé Ferrando, Valentín Torrens.

“Hirurogeigarren hamarkadan inork ez zuen galdetzen performance bat «zer» den; izan ere, hitz hori ez zen erabiltzen egun erabiltzen den bezala. Ekintzaren mundua zeharkatzen zutenak gutxi batzuk ziren, eta orokorrean «uhin» berean ez baldin baziren, oso antzeko batean zeuden. Ez zegoen azaldu beharrik, ez irakatsi beharrik, ez zegoen ezaugarriak ikasi beharrik; ez zegoen zertan definitu eta sailkatu. Denboraren poderioz «birus»a zabaldu egin da, eta onerako (edo txarrerako, gustu guztietako iritziak daude) artearen mundua kutsatu du eta birus gehienekin gertatzen den bezala, «mutatu» egin da. Mutazio hauek guztiak birus honen azterketa beharrezkoa zela pentsatzera eraman zituen bat baino gehiago. Arretarekin aztertu behar zela eta mutazioetatik onak eta txarrak zeintzuk ziren zehaztu.Hartara, adituek teoriak, definizioak eta ondorioak ezarri zituzten. Azken horien artean, bat oinarrizkotzat zutena eta egun askok dutena: jakintza irakaskuntzaren bidez igorri behar da. Horrela sartu zen performance delakoa Arte Ederretako eskoletan eta Unibertsitateetan.Horiek horrela, asko dira egiteko dauden galderak. Esaterako: egia bada performance delakoaren pedagogia badagoela, ea irakatsi behar den, eta ea irakats daitekeen. Baietz badiogu, zein diren horren arriskuak eta zein abantailak, betiere, arriskurik eta abantailarik badago.Halaber, performance delakoa dugunean hizpide,berehala sortzen da generoaren gaia. Performance, gazteleraz,femenino singularra da; beharbada, horra zergatik lantzen duten hainbeste emakumezkoek. Gainera, horietako asko eta asko feministak dira, nahiz salbuespenak egon. Maiz eztabaidatu da zein eragin duen feminismoak artean orokorki, eta akzioaren munduan bereziki; ezin ahaztuko dugu emakumezko aitzindari asko dagoela alor horretan. Hori dela eta, interesgarria da zenbait gai aztertzea, hots, zergatia, akzioaren munduan «feminismoak» duen eragina, lehengo eta oraingo proposamen batzuen erradikaltasuna, eta arte mota horren sendotasuna, neurri batean beharbada emakumeei zor bide zaiena.Eztabaida ireki batean bi gai eztabaidan, performancea bezala, obra irekia izatea ezaugarri nagusi duena, nomada, forma anitzekoa eta hibridoa."
__________________________________________________________

Dirección: Esther Ferrer
Fechas: del 8 al 19 de junio
Fecha límite inscripción: 25 de mayo 2009
Con la participación de: Esther Ferrer, Dora García, Margarita de Aizpurua, Pilar Albarración, Rocío de la Villa, Maialen Lujanbio, Nieves Correa, Carlos Tejo, Bartolomé Ferrando, Valentín Torrens.

Del 8 al 19 de junio tendrá lugar en Arteleku el seminario coordinado por Esther Ferrer que consta de dos talleres, uno dirigido por la misma Esther Ferrer y el otro dirigido por Dora García. Además de los talleres, a los que hay que inscribirse, el seminario se nutrirá de mesas redondas y de performance.

“En los años sesenta nadie se planteaba la cuestión de «qué» es la performance, porque no se utilizaba la palabra en el sentido que se emplea actualmente. Los que transitaban por el mundo de la acción eran pocos y generalmente estaban si no en la misma «onda», en una muy similar. No se sentía la necesidad de explicarla, ni de enseñarla, ni de estudiar sus características ni tampoco de establecer definiciones o clasificaciones. Entre estas últimas una que consideraban, y que hoy también muchos consideran fundamental, es que el saber hay que transmitirlo a través de la enseñanza. Así, para bien o para mal una vez más, entró la performance en las escuelas de Bellas Artes y en las Universidades.Frente a esta situación, son muchos los interrogantes que nos podemos plantear. Entre ellos, por ejemplo, si efectivamente hay una pedagogía específica de la performance, o si ésta debe y puede enseñarse. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los riesgos que esosupone y cuáles son las ventajas si es que las hay?También, al hablar de performance surge inmediatamente la cuestión del género. Performance es un término femenino singular, quizás por ello sean tantas las artistas que la practican, muchas de ellas feministas, aunque siempre haya excepciones. Con frecuencia se ha debatido sobre la incidencia del feminismo en el arte en general y en el mundo de la acción, en particular; no hay que olvidar que hay muchas mujeres pioneras en este terreno. Por ello, es interesante analizar el porqué, la incidencia del «feminismo» en el mundo de la acción, la radicalidad de ciertas propuestas pasadas y presentes y la vitalidad de este arte, debida quizás en parte a ellas.Dos temas a discutir en un debate abierto, al mismo modo que la performance, que es la obra abierta por excelencia, nómada, multiforme e híbrida."

No hay comentarios: