2009/08/10

ez galdu... iraileko Teoria Feminista ikastaroa!

Egunerokotasunera martxa onean bueltatzeko, Berdintasun eta Lankidetza Ataletik ikastaro interesgarria proposatzen digute Lourdes Mendez katedradunarekin. Hemn jartzen dizuegu ikastaroaren inguruko informazio zabala:
TITULUA: Feminismoaren borroketatik eta ibilbideetatik barrena: bozkatzeko eskubidetik Berdintasun legeetara, gizonen eta emakumeen arteko harreman sozialen analisia ahaztu gabe.

DATAK ETA ORDUTEGIA: Irailak 7, 14, 21 y 28 (astelehenak), 18:00etatik 20:00etara
AURKEZPENA ETA IKASTAROAREN HELBURUAK: 70ko hamarkadan mugimendu feministaren hirugarren olatuak Estatu Batuetako eta Europako kaleak hartu zituen; gizonen eta emakumeen arteko harreman sozialak sakon aztertu zituen sexua eta generoaren arteko bereizketa eginaz; eta hala eta guztiz ere, gaur egun gutxi dakigu feminismoari buruz, haren borroka, eztabaida eta lorpenei buruz. Ikastaro honen helburu nagusia hauxe da, feminismoaren beraren eta feministen arteko aniztasuna erakutsi, sarrera moduan baldin bada ere, teoria eta praktika feministen arteko harreman estua kontuan izanik.

LAU ASTE, LAU SAIO:
1. Zer da feminismoa, noiz sortu zen eta zergatik?
2. Emakumea, gizonak, horrela jaio edo horrelakoak egiten dira?
3. Naturala al da sexua eta kulturala generoa?
4. Eztabaida irekiak, lortu gabeko erronkak: instituzionalizatutako feminismoaren mugak

NON EMANGO DUT IZENA?
Idatz iezaguzu helbide honetara: berdintasuna@donostia.org, edo deitu honako zenbakira 943 48 14 13

no te pierdas... el curso de teoría feminista en septiembre!


Para volver a la rutina con buen pie, desde la Sección de Igualdad y Cooperación nos proponen un curso de Teoría Feminista con la catedrática en antropología Lourdes Mendez. Aquí os detallamos toda la información sobre el curso:

TITULO:
Recorridos por las luchas y los logros del feminismo: Del derecho al voto a la ley de igualdad, pasando por los análisis de las relaciones sociales entre mujeres y hombres.

FECHAS Y HORARIO:
7, 14, 21 y 28 de septiembre (lunes), de 18:00 a 20:00

LUGAR: Okendo Kultur Etxea

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO
Tras una década de los setenta en la que la tercera ola del movimiento feminista ocupó las calles en numerosas ciudades europeas y estadounidenses; en la que se profundizó en el análisis de las relaciones sociales entre mujeres y hombres, y en la que se distinguió entre sexo y género; nos encontramos actualmente en un periodo en el que, paradójicamente, poco se sabe sobre el feminismo, sus luchas, logros y debates.
El principal objetivo de este curso es proporcionar una panorámica introductoria sobre la heterogeneidad del feminismo, y la pluralidad de las mujeres que se sienten interpeladas por él, teniendo muy presentes las interacciones entre teorías y prácticas feministas.

CUATRO SEMANAS, CUATRO SESIONES
1. ¿Qué es el feminismo, cuándo surge, dónde y por qué?
2. La mujer, el hombre, ¿nacen o se hacen?
3. ¿Es natural el sexo y cultural el género?
4. Debates abiertos, retos pendientes: límites del feminismo institucionalizado

¿CÓMO ME APUNTO?
Escríbenos a berdintasuna@donostia.org, o llama al 943 48 14 13

Dirulaguntzak: 2009ko deialdiko behin-behineko ebazpena *** Subvenciones 2009: resolución provisional

Argitaratu dute Berdintasuneko dirulaguntzen behin-behineko ebazpena, eta alegazioak egiteko epea irekita dago abuztuaren 20 arte. Ebazpena ikusteko, klik egin hemen.

**************************

Ya se ha publicado la resolución provisional de las subvenciones de Igualdad, y el plazo de alegaciones está abierto hasta el 20 de agosto. Para ver la resolución, haz clic aquí.

2009/08/04

Martxan da festa ez sexisten aldeko kanpaina

Donostiako Udaleko Berdintasun eta Lankidetza Atalak, bigarren urtez jarraian, kanpaina bat antolatu du jaietan eraso sexistei aurre egiteko eta herritarrak sentsibilizatzeko desberdintasunaren ondorioz emakumeek eta gizonek jaiak bizitzeko duten modu desberdinaren inguruan.


Aurten, emakumeei transmititu nahi izan zaie izan dezatela indarra eta beren buruarenganako konfiantza jazarpenei eta erasoei aurre egiteko orduan. Biktima ahulen irudia ematetik urrun eta nesken eta emakumeen mugitzeko askatasuna mugatzen duten neurrigabeko zuhurtzia mezuak transmititzetik urrun, asmoa da emakumeak animatzea beren burua defenda dezaten, hala nahi ez dutenean ezetz esan dezaten eta, azken batean, askeago eta seguruago senti daitezen gauez irteten direnean.


Kanpaina, batez ere, emakume gazteentzat da, gehiago irteten baitira gauez eta eraso sexista gehiago pairatzen baitute inguruabar horretan. Kurioski, neska nerabeak mutil adiskideen aldean pairatzen duten desberdintasunaz jabetzen hasten dira ikusten dutenean gurasoek haiei baino gutxiago uzten dietela irteten, beti eraso egingo ote dieten beldur. Jaietan irteten diren neska gazteen sektore horrengana iristeko, irudi fresko bat hautatu da, beren burua identifikatzeko modukoa, eta hizkera erraza, haiei buruz buru hitz egiten diena.


Horretarako, Uma Thurmanek Kill Bill filmean jokatzen duen pertsonaian inspiratutako kanpaina bat sortu da: ez du behar inork salba dezan, berak primeran aldezten baitu bere burua. Kanpainako elementuei ez zaie umorerik falta, oso terapeutikoa baita umorea halako kontu serioak, nola baita indarkeria sexista, jorratzeko orduan. Esate baterako, elastiko horien bidez Kill Bill pertsonaiarekin identifikatzea lortu nahi da, eta lelo hau irakur daiteke: "Ezetz da ezetz". Elastikoa hodi batean banatuko da; hodi horren bidez, Umak Hattori Hanzoren katana, mendekatzeko erabiltzen duen hori bera, gordetzen duen zorroa irudikatu asmo da. Eta, azkenik, liburuxka bat banatuko da, emakumeei erasoak saihesteko edo erasoei hobeto aurre egiten laguntzeko aholku baliagarri batzuk emateko.

Material horiek kalean banatuko dira Aste Nagusian. Autodefentsa feministaren ikastaroak egin dituzten emakume gazte batzuk arduratuko dira interesatuta dauden neskei kanpaina azaltzeaz, eta haiei emango zaizkie elastikoa duen hodia eta liburuxka. Elastikoaren bidez, "Ezetz da ezetz" mezua han-hemen zabaltzea espero da; izan ere, elastikoa jartzen duten neskek, inolako erasorik onartzen ez dutela baieztatzeaz gain, beste emakume batzuk gauza bera egitera animatuko dituzte, eta gizonei ohartaraziko diete ez daitezela pasa.
Kanpaina diseinatzeko, Maite Monroy autodefentsa feministaren esparruko aditu ezagunaren laguntza izan da, eta hark idatzi ditu testuak eta aholkuak. Autodefentsa feminista “defentsa pertsonala” deitutako teknikak baino askoz ere gehiago da. Guztiz bestela, emakumeen aurkako indarkeriaren erro matxistak ezagutzea dakar ondorio; izan ere, ez da zerbait "pertsonala”, gutxi batzuei gertatzen zaiena, baizik eta egiturazko indarkeria bat, emakume guztien aurkakoa eta emakume guztiei eragiten diena, nahiz eta zuzenean erasorik pairatu ez, horren beldurrak emakume guztien askatasuna mugatzen (edo mugatu asmo) baitu. Maite Monroyk nabarmentzen du gizonengandik ez dugula behar zaldunik eta salbatuko gaituen superheroirik. Elkartasuna behar dugu, eta jarrera eta jokabide matxisten bidez indarkeria zeharka justifikatzeari utz diezaiotela.


Kanpaina bi elementu hauek osatzen dute: Donostiako hainbat kaletako faroletan jarriko diren banderatxoak, Aste Nagusi osoan gogorarazteko Udalak eraso sexistarik gabeko hiri baten aldeko konpromisoa hartu duela, eta ostalaritzako establezimendu ugaritan eta txostenetan doan banatzen ari diren “Ezetz da ezetz, Emakumeen kontrako biolentziarik ez” lelodun ezpainzapiak. Modu horretan, herritar guztien elkartasuna eta eraso sexisten kontrako kontzientzia izan dezaten lortu nahi da, hasieratik erauz daitezen; izan ere, Monroyk gogorarazi duen bezala, beti hasten dira modu sotilean.

2009/08/03

En marcha la campaña por unas fiestas no sexistas


Desde la Sección de Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de Donostia lanzamos por segundo año consecutivo una campaña para combatir las agresiones sexistas en fiestas y sensibilizar a la población acerca de la manera distinta de vivir la fiesta que tenemos mujeres y hombres a causa de la desigualdad.

Este año se ha optado por transmitir a las mujeres una imagen de fuerza y de confianza en nosotras mismas a la hora de enfrentar acosos o agresiones. Lejos de la imagen de víctimas vulnerables, o de transmitir mensajes de prudencia exagerada que coartan nuestra libertad, pretendemos animar a las mujeres a que se defiendan por sí mismas, a que tomen la iniciativa a la hora de decir no cuando así lo deseen, y en definitiva a que se sientan más libres y más seguras cuando salgan de noche.

La campaña se dirige preferentemente a mujeres jóvenes, que son las que más salen de noche y también las que más agresiones sexistas sufren en ese contexto. Curiosamente, las adolescentes empiezan a percibir la desigualdad que sufren frente a sus compañeros varones, cuando ven que sus padres les dejan salir menos que a ellos, siempre por miedo a que sufran alguna agresión. Para llegar a este sector de población de las chicas jóvenes que salen en fiestas, se ha elegido una imagen fresca con la que puedan identificarse y un lenguaje sencillo, que se dirija a ellas de tú a tú.

Para ello se ha creado una campaña inspirada en el personaje de Uma Thurman en Kill Bill, una mujer que no necesita que nadie le salve porque ella sola se defiende estupendamente. Los elementos de la campaña no están exentos de sentido del humor, algo terapeútico a la hora de hablar de temas tan serios como la violencia sexista. Por ejemplo, la camiseta amarilla que busca la identificación con el personaje de Kill Bill y en la que se pueden leer los lemas “NO significa NO” / “Ezetz da Ezetz”. El tubo en el que se entregará la camiseta que simula la vaina donde Uma guarda la katana de Hatori Hanso con la que administra venganza, y por último un folleto con consejos útiles que ayudarán a las mujeres a evitar o enfrentarse en mejores condiciones a una posible agresión.

Estos materiales se repartirán en la calle durante los días de Semana Grande. Mujeres jóvenes que han realizado cursos de autodefensa feminista se encargarán de explicar la campaña a las chicas que estén interesadas, y a ellas se les entregará el tubo con la camiseta y el folleto. A través de la camiseta, se espera multiplicar el mensaje “NO es NO/Ezetz da etzetz”, ya que las chicas que se la pongan, además de afirmar que no toleran agresiones de ningún tipo, animan a otras mujeres a hacer lo mismo, y advierten a los hombres de que no se pasen ni un pelo.

Para el diseño de la campaña se ha contado con la colaboración de Maite Monroy, reconocida experta en el campo de la autodefensa feminista, que es quien ha redactado los textos y consejos. La autodefensa feminista es mucho más que unas técnicas de lo que se ha llamado “defensa personal”. Muy al contrario, supone reconocer las raíces machistas de la violencia contra las mujeres, y precisamente que no es algo “personal”, que les pasa a unas pocas, sino una violencia estructural, dirigida a todas las mujeres, y que a todas afecta, aunque no hayan sufrido agresiones directas, porque el miedo a hacerlo coarta (o pretende coartar) la libertad de todas. Maite Monroy insiste en que de los hombres no necesitamos caballerosidad ni super-héroes que nos salven. Lo que necesitamos es solidaridad y que dejen de justificar indirectamente la violencia mediante actitudes o comportamientos machistas.

La campaña se complementa con otros dos elementos: las banderolas que desde las farolas de varias calles donostiarras recordarán durante toda la Semana Grande el compromiso del Consistorio por una ciudad libre de agresiones sexistas, y las servilletas que de manera gratuita se están repartiendo en numerosos establecimientos hosteleros y txosnas que contienen el lema “NO es NO, Emakumeen kontrako biolentziarik ez”.

De esta forma, se busca la solidaridad y concientización de toda la ciudadanía en contra de las agresiones sexistas, para que sean erradicadas desde el inicio, ya que, como recuerda Monroy, siempre empiezan de manera sutil.